Услуги

Изграждане

 • Почистване и приготвяне на обекта за работа
 • Прекопаване и премахване на старата тревна настилка
 • Изграждане на поливна система
 • Полагане на нова почвена покривка(при нужда)
 • Засаждане с тревна смеска
 • Полагане на тревен чим
 • Засаждане на растителност (дръвчета,храсти,цветя)

Поддръжка

 • Косене
 • Аериране на тревна площ
 • Изрязване,подравняване и оформяне на храсти
 • Изрязване на клони
 • Прекопаване
 • Плевене
 • Поливане
 • Торене и третиране с препарати на тревна площ и растителност

Други

 • Извозване на растителни отпадъци
 • Транспорт на земна маса, пясък , филц и строителни материали до 3 тона
 • Услуги с мини товарач(bobcat)